Informacja o podpisaniu umowy

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

5 września br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ornontowice a Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżowa z Rybnika na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Zespołu Szatni w Szkole Podstawowej. Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu Gminy Ornontowice.

Celem zadania jest przebudowa zespołu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej. Zakres prac obejmuje branżę architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną. Pomieszczenia poddane przebudowie nie zmieniają swojego przeznaczenia. Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych oraz BHP. Ponadto będzie miała na celu unowocześnienie pomieszczeń oraz wyposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podnoszące warunki użytkowania panujące na terenie zespołu szatniowego.

Wartość całego zadania wynosi blisko 470 000,00 zł.

Planowane zakończenie wszystkich prac to grudzień 2022 roku.