Informacja o przeprowadzaniu okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Wójt Gminy Ornontowice informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ponadto informuję, że obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka