Konsultacje projektów uchwał

konsultacje

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Nr 0050.0621.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody

Zarządzenie Nr 0050.0622.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody