Konsultacje projektu uchwały

Grafika z napisem: konsultacje

Poniżej zamieszczamy:
zarządzenie nr 0050.0634.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2023 roku.