Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały

Konsultacje

Zarządzenie Nr 0050.0626.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice: