Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Świątyni Dumania – Parku Archanioła im. ks. Jerzego Kiełbasy

Zdjęcie pamiątkowej tablicy.

29 września, w dniu 10. rocznicy ustanowienia św. Michała Archanioła patronem miejscowości i Gminy Ornontowice, w Świątyni Dumania – Parku Archanioła odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej naszemu wieloletniemu Proboszczowi śp. ks. Jerzemu Kiełbasie.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła, Proboszcz ornontowickiej parafii – ks. Grzegorz Lech, radni, przedstawiciele Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele: Towarzystwa Miłośników Ornontowic, Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek NMP, Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Chóru Jutrzenka, a ponadto mieszkańcy Ornontowic oraz zaproszeni goście, w tym najbliższa rodzina śp. ks. Jerzego Kiełbasy, m.in. Jego dwie siostry: Maria Łazaj i Małgorzata Żukowska, bratanek – ks. Ireneusz Kiełbasa oraz pozostali potomkowie sióstr i braci śp. ks. Jerzego Kiełbasy – państwo Łazaj, Niczyporuk, Krotofil, Hasa.

Uroczystość rozpoczęła Kierownik Referatu Promocji i Informacji – Iwona Skrzypczyk, która po przywitaniu gości i podkreśleniu walorów Świątyni Dumania oddała głos Wójtowi. Marcin Kotyczka przypomniał, że 2 czerwca 2021 r. podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, w ramach obchodów 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, na wniosek Wójta Gminy radni podjęli jednogłośnie uchwałę, której przedmiotem było wyrażenie zgody na nadanie nazwy obiektowi sakralnemu w Gminie Ornontowice – Świątyni Dumania im. ks. Jerzego Kiełbasy.

Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany i zaszczycony, że w dniu dzisiejszym, dokładnie w 10 rocznicę ustanowienia św. Michała Archanioła patronem miejscowości i Gminy Ornontowice, możemy się spotkać w tym miejscu, tj. Świątyni Dumania – Parku Archanioła im. ks. Jerzego Kiełbasy, wspólnie z najbliższą rodziną i przyjaciółmi śp. ks. proboszcza Jerzego Kiełbasy oraz przedstawicielami władz samorządowych, duchowieństwa i zaproszonymi gośćmi oraz w obecności mieszkańców Gminy Ornontowice, by uroczyście odsłonić pamiątkową tablicę.
(…)
Jestem przekonany, że nadanie temu niezwykłemu miejscu imienia ks. Jerzego Kiełbasy, to wyjątkowy i zarazem jak najbardziej odpowiedni hołd dla naszego wieloletniego duszpasterza, który przez ponad 22 lata był duchowym przewodnikiem dla ornontowiczan –
podsumował Wójt.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Marcin Kotyczka, Henryk Nieużyła, Maria Łazaj, Małgorzata Żukowska oraz ks. Grzegorz Lech.

Następnie udano się na cmentarz parafialny, gdzie przy chwili zadumy na grobie ornontowickiego duszpasterza złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ostatni punkt uroczystości odbył się w sali ARTerii CKiP, gdzie przy poczęstunku Wójt Gminy wręczył członkom rodziny śp. ks. Jerzego Kiełbasy oraz ks. Proboszczowi Grzegorzowi Lechowi pamiątkowe grawertony.