Współpraca pomiędzy Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie a samorządami z powiatu raciborskiego

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dniu 13 września 2022 roku zostały zawarte porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie, a Gminą Nędza oraz Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska.

Obydwa spotkania odbyły się w siedzibach włodarzy, gdzie w imieniu Kasy porozumienie podpisał Dyrektor OR KRUS w Częstochowie Pan Piotr Dobosz, natomiast z ramienia Urzędu Gminy w Nędzy Pani Anna Iskała – Wójt Gminy oraz w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska Pan Paweł Macha – Burmistrz Miasta.

Podpisane porozumienia dotyczą przede wszystkim propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowanego do rolników, mieszkańców oraz dzieci
i młodzieży z terenów powiatu raciborskiego.

Podczas wspólnych rozmów poruszono istotne sprawy związane z działalnością prewencyjną Kasy, która ma służyć wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców z gmin i powiatów, a także podejmowaniu wszelkich działań w celu zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie w naszym regionie.

Jest to już kolejne porozumienie podpisane pomiędzy Kasą, a jednostkami samorządowymi, które spotyka się z dużą przychylnością obydwu stron. Dyrektor KRUS w Częstochowie zachęca bardzo gorąco włodarzy gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego do podejmowania wspólnych działań w tak słusznym celu.