Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody – konsultacje z mieszkańcami.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody – konsultacje z organizacjami (…)