Informacja o wpływie oferty Górniczego Klubu Sportowego GWAREK Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7B, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyka i krajoznawstwo pn.: „Rajd turystyczny dla mieszkańców gminy Ornontowice”

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy informację o wpływie oferty Górniczego Klubu Sportowego GWAREK Ornontowice
z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7B, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyka i krajoznawstwo pn.: „Rajd turystyczny dla mieszkańców gminy Ornontowice.