Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!

Logo Szlachetnej Paczki.

Pomóż potrzebującym. Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!
Rekrutacja wolontariuszy 2022 zakończona teraz przyszedł czas na poszukiwanie rodzin/osób potrzebujących dlatego apelujemy do wszystkich: NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI! Należy pamiętać, że rodziny nie mogą same nadsyłać zgłoszeń. Każda potrzebująca rodzina powinna zostać zgłoszona przez inną osobę. Zgłoszeniamoże dokonać każda osoba lub instytucja. Otwarcie bazy, z której darczyńcy będą mogli wybierać potrzebujące rodziny nastąpi 12 listopada. Finał odbędzie się w grudniu.

Jak zgłosić rodzinę do Szlachetnej Paczki?
Upewnij się, że wiesz jakich rodzin poszukuje Paczka. Pobierz zgodę wstępną i wydrukuj. Jeśli nie masz możliwości wydruku, skontaktuj się z wolontariuszami Szlachetnej Paczki z rejonu Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Orzesze gdy zgłaszana rodzina nie podpisze tego dokumentu, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować. Ten druk jest obowiązkowy w procesie zgłoszenia. Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz jej o Paczce i o tym jak działa. Zadbaj o podpis rodziny na druku zgody wstępnej. Uzupełnij druk zgody wstępnej o dodatkowe informacje o rodzinie. Dostarcz druk do wolontariuszy. W celu przekazania oryginału dokumentu skontaktuj się z liderem Szlachetnej Paczki rejon Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Orzesze: szlachetnapaczkaczerwionka@gmail.com735 911945

Nie czekaj! Jeśli znasz potrzebującą rodzinę, prześlij zgłoszenie już teraz. Dzięki temu wolontariusze będą mieli odpowiednią ilość czasu, by zakwalifikować do Szlachetnej Paczki jak najwięcej rodzin w potrzebie.