Akcja ZIMA 2022/2023

Grafika Akcja Zima 2022/2023

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach INTERWENCYJNYCH związanych z „Akcją Zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod numerem telefonu 501-548-282, czynnym całodobowo lub pod nr (32) 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy. „Akcja Zima 2022/2023” jest prowadzona od 15 listopada br. do 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Ornontowice jako zarządca dróg gminnych informuje, że w sezonie zimowym 2022/2023 czynności utrzymania zimowego będą prowadzone tylko i wyłącznie na drogach oraz sięgaczach gminnych i nie będą obsługiwane drogi lub sięgacze dróg prywatnych.

Czynności utrzymania zimowego w zakresie dróg gminnych w stanie „BIAŁE PRZEJEZDNE” prowadzić będzie firma:

  1. „MORAGO” Grzegorz Hanusek z siedzibą w Orzeszu przy ul. Rycerskiej 16.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ornontowice (ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa) odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8, tel. (32) 22 44 499 w godzinach 7.00 – 15.00, tel. 512 294 375 w godzinach 15.00 – 7.00.

Czynności utrzymania zimowego w zakresie dróg powiatowych prowadzić będzie konsorcjum firm:

  1. SAKEM Clean&Build, z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 1;
  2. COMPLEX S.C., z siedzibą w Orzeszu przy ul. F. Stuska 5;

– telefon kontaktowy: 577 621 212.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Ornontowice (ul. Bujakowska) odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, tel. 32-781-92-11.

Zimowe utrzymanie chodników przylegających do posesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji. W celu poprawy i ujednolicenia standardu utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornontowic, podobnie jak w latach poprzednich, gmina będzie prowadzić prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mikrociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.