Informacja – dodatek dla podmiotów wrażliwych

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, że w dniu 30 listopada br. upływa termin składania wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje (w tym wzór wniosku i arkusz do wyliczenia dodatku) zamieszczone są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla