Informacja o wpływie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego TEAM ORNONTOWICE z siedzibą w Ornontowicach, ul. Akacjowa 9/6, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Taniec jako przekaz wartości kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ornontowice

Grafika z napisem informacja.

Przedstawiamy informację o wpływie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego TEAM ORNONTOWICE z siedzibą w Ornontowicach, ul. Akacjowa 9/6, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Taniec jako przekaz wartości kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ornontowice.