Informacja o zakończeniu konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:
Informację o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Informację o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu
pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców: