Konserwacja boisk “Orlik 2012” przy ul. Okrężnej oraz ul. Akacjowej

4 listopada 2022 r. po raz kolejny na kompleksach sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej oraz ul. Okrężnej zakończono prace konserwacyjne oraz pielęgnacyjne, polegające na czyszczeniu nawierzchni z zanieczyszczeń, spulchnieniu górnej warstwy, wypełnieniu oraz szczotkowaniu sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych obiektów!