Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2 – 20.11.2022 r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o jakości powietrza poziom II.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II

Powiadomienie obowiązuje: 20.11.2022 r.