Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Grafika - Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach zamieszczamy informację dot. Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach.

W dniu 18 listopada 2022 r. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.

Informacje dot. realizacji kampanii znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php