KRUS informuje

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS informuje o nowych kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 grudnia 2022 r.