ZARZĄDZENIE NR 0050.0678.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2023 roku

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zarządzeniem Wójta Gminy Ornontowice: