Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego – dyżury w Gminie Ornontowice

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, że w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach: 10.00-11.00 na parterze budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach w biurze 110 radni Forum Seniorów pełnią dyżury informacyjne dla mieszkańców Ornontowic.

W trakcie dyżurów jest również możliwość bezpłatnego pobrania Ogólnopolskiej Karty Seniora.