Konsultacje projektów uchwał

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:
ZARZĄDZENIE NR 0050.0687.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0688.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie głoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0689.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: