KRUS informuje

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.