Spotkanie z mieszkańcami

Zdjęcie ze spotkania Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami - 04.01.2023 r.

4 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

W jego trakcie Wójt Gminy – Marcin Kotyczka i jego Zastępca – Dariusz Spyra omówili prezentacje dotyczące budżetu Gminy, zrealizowanych w ubiegłym roku oraz zaplanowanych na 2023 rok inwestycji, a także prezentację w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy zgłaszając swoje pytania, na które wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Wójt Gminy wraz z obecnymi przedstawicielami Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Pytania dotyczyły głównie kanalizacji sanitarnej i stanu nawierzchni dróg.

Podczas spotkania po raz pierwszy publicznie wyświetlono także nowy film promujący Gminę Ornontowice.

Przez cały czas do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjny w zakresie Programu Czyste Powietrze, a po zakończeniu spotkania, w celach promocyjnych tutejszego Urzędu mieszkańcom rozdano kalendarze trójdzielne na 2023 rok.

Następne spotkanie zaplanowane jest na maj br.