Awaria systemu ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż nastąpiła awaria aplikacji Mobilnej ŚKUP, Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz kasowników w czytnikach kart znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wszystkie linie autobusowe oraz przystanki autobusowe).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zapewniła Gminę Ornontowice, że awaria systemu ŚKUP nie wpływa na działanie aplikacji zewnętrznych, w których można nadal kupować bilety elektroniczne bądź w biletomatach, w których można z kolei kupować bilety papierowe.

Jeżeli chodzi o osoby, dla których zostały wykupione bilety miesięczne zakodowane na karcie ŚKUP, prosimy aby podróżować na podstawie okazania tejże karty podczas kontroli biletowej.