Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Ornontowice

Informacja

Na podstawie danych pozyskanych z czujników jakości powietrza zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Okrężnej oraz Zwycięstwa 26a stworzono wykresy przedstawiające średnie dzienne wartości stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz PM1 występujące w miesiącu styczniu 2023 r.

Wnioski:

– najwyższe wartości stężeń zaobserwowano dla czujnika przy ul. Zwycięstwa 26a w dniu 19.01.2023 r.:
PM10 – 64 µg/m3, PM2.5 – 54 µg/m3, PM1 – 31 µg/m3,

– najniższe wartości stężeń zarejestrował czujnik przy ul. Okrężnej w dniu 05.01.2023 r.:
PM10 – 2 µg/m3, PM2.5 – 2 µg/m3, PM1 – 1 µg/m3,

– przebiegi stężeń dla wszystkich czujników charakteryzują się zbliżoną tendencją,

– jakość powietrza w miesiącu styczniu na terenie Gminy Ornontowice była dobra.

Bieżący stan jakości powietrza w Gminie Ornontowice można sprawdzić, klikając w poniższy link:

https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/czujniki-na-terenie-gminy-ornontowice/

Wykres z danymi
Wykres z danymi
Wykres z danymi