Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice:

Zarządzenie Nr 0050.0714.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej:

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice:

Zarządzenie Nr 0050.0713.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej: