Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla substancji PM10 w powietrzu: 27.02.-31.12.2023 r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM I

Przewidywany czas trwania ryzyka: 27.02.-31.12.2023 r.