Przypomnienie o terminie składania deklaracji na podatek od środków transportowych

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice przypomina, że 15 lutego upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych.

Są nim objęte samochody ciężarowe pow. 3,5 t., ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych:

Formularz deklaracji: https://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/24800870?version=1.0

Załącznik do formularza: https://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/24800883?version=1.0

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok nie uległy zmianie w stosunku do 2022 roku!

Uchwała Nr XXXVI/285/21 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku

Terminy płatności rat podatku od środków transportowych przypadają na 15 lutego i 15 września.