Tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Ornontowice

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy informuję, że ogłoszenia urzędowe o konkretnej tematyce znajdują się w następujących miejscach:

* Budynek Urzędu Gminy Ornontowice:
– Przy wejściu głównym – informacje o spotkaniach, konkursach i wydarzeniach kulturalnych,
– Parter – ogłoszenia komornicze, licytacje, sprawy dotyczące nieruchomości gminnych, pożytku publicznego, inwestycji, górnictwa i geologii, ochrony środowiska, odpadów oraz informacje
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– II piętro – Informacje z Biura Rady Gminy oraz sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego i Ewidencją Ludności.

* Najważniejsze informacje wywieszane są również w gablocie zewnętrznej przed budynkiem
Urzędu Gminy, na tablicach przy przystankach autobusowych oraz na tablicach umieszczonych na ogrodzeniu obiektu sportowego użytkowanego przez GKS „Gwarek”.