Uwaga mrozy! Chrońmy liczniki wody!

Logo ZGKiW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej zwraca się do mieszkańców Ornontowic, którzy są przyłączeni do sieci wodociągowej z apelem o zwrócenie uwagi na zabezpieczenia urządzeń wodociągowych na posesjach, w szczególności na realizowanych budowach w związku z panującymi niskimi temperaturami powietrza.

Przyłącza wodociągowe, a szczególnie węzły wodomierzowe znajdujące się w nieogrzewanych pomieszczeniach technicznych, podczas niskich temperatur są narażone na zamarznięcie, a w konsekwencji na uszkodzenie (rozerwanie) tych urządzeń.

Obowiązek zadbania o węzeł wodomierza należy do właściciela posesji i to on ponosi konsekwencje i koszty awarii spowodowanej zamarznięciem urządzeń. Apel kierujemy głównie do osób, które prowadzą proces inwestycyjny związany z budową budynków mieszkalnych i w okresie niskich temperatur nie kontrolują pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia wodociągowe.

Arkadiusz Pamuła

Dyrektor ZGKiW