Zielona Strefa Relaksu – konsultacje

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Urząd Gminy Ornontowice, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na powstanie tzw. “Zielonej Przestrzeni”, zachęca mieszkańców do wyrażenia opinii na temat koncepcji Zielonej Strefy Relaksu, która docelowo ma powstać na działkach gminnych nr 2054/26 oraz 2055/26 (w pobliżu bulodromu).

Planowana Zielona Strefa Relaksu ma składać się m.in z małej tężni solankowej, elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci, domek dla owadów (zapylaczy) oraz nowych nasadzeń składających się z zieleni ozdobnej, wysokiej i niskiej.

Uwagi dot. koncepcji można składać osobiście w pokoju 320 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 33 06 268, w godz. pracy tut. Urzędu do 24.02.2023 (piątek).