II Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej

Zdjęcie z I Powiatowego Festiwalu Aktywności Senioralnej.

W dniu 24 maja w godzinach 10.00-14.00 w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbędzie się II Powiatowy Festiwal Aktywności Senioralnej.

Wydarzenie ma na celu prezentację aktywności senioralnej realizowanej w gminach przed szerszą publicznością powiatu mikołowskiego. Daje możliwość promowania zaangażowanych seniorów, a tym samym zainspirowania tych niezaangażowanych i wycofanych do podjęcia aktywności.

Organizacje, kluby, UTW będą miały do dyspozycji stanowiska do wyeksponowania swojej twórczości (rękodzieło, malarstwo, rzeźba itp), scenę (teatr, taniec, występy wokalne, prezentacja poezji itd.), Rady Seniorów oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku emerytalnym będą mogły informować o swojej działalności w punktach konsultacyjnych i zachęcać osoby odwiedzające do aktywności i wolontariatu.

Powiatowy Festiwal Twórczości Senioralnej jest również doskonałą okazją do zaprezentowania przez gminy naszego powiatu oferty skierowanej do swoich starszych mieszkańców, nawiązania wzajemnej współpracy, poznania się grup senioralnych.

Nowością będą odbywające się jednocześnie I Targi Senioralne Powiatu Mikołowskiego – dające przestrzeń do zaprezentowania się lokalnych przedsiębiorców srebrnemu pokoleniu.

Osobą odpowiedzianą za realizację wydarzenia za strony Starostwa Powiatowego w Mikołowie jest Sabina Grzywok, Główny Specjalista ds. Polityki Senioralnej – tel. 530 305 195 mail sabina.grzywok@mikolow.starostwo.gov.pl

Szczegóły i bieżące informacje dostępne TUTAJ.