Ogłoszenie o pracę

Zdjęcie drzwi wejściowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalistę pracy socjalnej.

Szczegóły ogłoszenia o naborze znajdują się na stronie BIP Ośrodka Pomocy pod adresem:

https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-pracownika-socjalnego/689542_ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracownika-socjalnego.html