Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – aktualizacja 02.03.2023 r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza - poziom II.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II – aktualizacja z dnia 02.03.2023 r.: