Spotkanie „G-6” w Ornontowicach

Grafika promocyjna z napisem:

W dniu 16 marca Gmina Ornontowice była gospodarzem kolejnego spotkania z cyklu „G-6”, w którym uczestniczyli włodarze pięciu gmin Powiatu Mikołowskiego oraz przedstawiciele starostwa. Było to kolejne spotkanie robocze, którego celem jest zacieśnianie współpracy między samorządowcami z naszego powiatu oraz podejmowanie bieżących spraw o istotnej randze.

Naszą Gminę reprezentowali: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Henryk Nieużyła, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Ryszard Milanowski. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Mikołowski – Mirosław Duży, Prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie – Mateusz Niewdana, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad poszczególnych gmin Powiatu Mikołowskiego oraz przedstawiciele zarządu Powiatu Mikołowskiego.

Głównymi tematami rozmów były:
– sytuacja finansowa szpitala powiatowego Centrum Zdrowia w Mikołowie,
– dokończenie budowy w miejscowości Wyry nowego budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie (PSONI),
– planowane modernizacje i remonty dróg powiatowych,
– sprawy bieżące.