Szlak Kobiet Powiatu Mikołowskiego

Zdjęcie ze spotkania opracowania projektu

Oficjalnie rozpoczął się projekt opracowania Szlaku Kobiet Powiatu Mikołowskiego i wydanie Przewodniczki, czyli wydawnictwa, w którym znajdą się biografie 22 kobiet szczególnie zasłużonych dla rozwoju miejscowości tworzących nasz powiat.

16 marca w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej odbyło się oficjalne podpisanie umowy na

opracowanie Szlaku Kobiet Powiatu Mikołowskiego i wydanie Przewodniczki pomiędzy

przedstawicielkami Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet ( Małgorzatą Tkacz-Janik i Anną Skindziel ) oraz

przedstawicielkami CASu Agnieszką Ganiek i Sabiną Grzywok.

– W spotkaniu uczestniczyły reprezentantki każdej z gmin powiatu, które mają odpowiadać za tworzenie Szlaku Kobiet w swojej  miejscowości i koordynację wyboru bohaterek mających znaleźć się w tym

opracowaniu:

• Powiat Mikołowski – Grażyna Nazar – członkini Zarządu,

• Mikołów – Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa; Aneta Esnekier –

radna RM,

• Łaziska Górne – Elżbieta Piecha – Sekretarz Miasta Łaziska Górne, Monika Kukla – prezeska

Towarzystwa Przyjaciół Łazisk,

• Wyry – Joanna Pasierbek-Konieczny – przewodnicząca Gminy Wyry,

• Orzesze – Sylwia Krawczyk – zastępczyni Burmistrza Miasta Orzesze

• Ornontowice – Justyna Sittek-Goj- Sekretarz Gminy Ornontowice; Aleksandra Szołtysek – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Ornontowice,

• Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet – Joanna Masal,

• CAS – Maria Kamyk.

– Historia, nie tylko naszych miast, naszego powiatu, ale całej Polski pełna jest nazwisk mężczyzn. A

przecież Kobiety stanowią 51 % społeczeństwa. Odgrywały i zawsze odgrywają dużą rolę w kształtowaniu

naszej rzeczywistości. Chcemy wydobyć z czeluści pamięć o wybitnych Kobietach, które w znaczący

sposób przyczyniły się do rozwoju naszych miast i gmin na różnych polach swojej aktywności. W

Przewodniczce znajdą się przedsiębiorczynie, aktywistki, społeczniczki, nauczycielki, lekarki….

Przywrócimy pamięć o tych Kobietach – mówią jednogłośnie inicjatorki projektu.

Galeria zdjęć z rozpoczęcia projektu Szlak Kobiet Powiatu Mikołowskiego – 16 marca 2023 roku.