Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Zdjęcie autobusu bezpłatnej komunikacji gminnej.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona w dniu 02.05.2023 r. z powodu przerwy świątecznej w szkole.