Informacja Przypomnienie: System informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego – internet.gov.pl

Grafika promocyjna z napisem: informacja.

Na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujemy:
„Od 1 grudnia 2022 roku został wdrożony system informacji o dostępie do usług stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl.

Od 1 grudnia 2022 roku został wdrożony system informacji o dostępie do usług stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl.

Na stronie tej poza możliwością raportowania informacji o punkach adresowych, w których jest możliwe bądź są planowane usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, istnieje możliwości zgłaszania pustostanów. Zgłoszenie pustostanów umożliwi prawidłowe zaplanowanie inwestycji publicznych na projekt budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfryzacji oraz KPO. Dzięki temu będzie wiadomo w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowy usług dostępu do Internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewnienia dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do Internetu w “najdroższych” lokalizacjach.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internetowej internet.gov.pl – będą widocznie jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.”

W załączeniu treść pisma: