Konserwacja boisk “Orlik 2012” przy ul. Okrężnej oraz ul. Akacjowej

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 26 kwietnia na kompleksach sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej oraz ul. Okrężnej zakończono prace konserwacyjne oraz pielęgnacyjne polegające na czyszczeniu nawierzchni z zanieczyszczeń, spulchnienia górnej warstwy wypełnienia oraz szczotkowaniu boiska do piłki nożnej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych obiektów.

Przed.

Po.