Monitoring w Parku Gminnym

Grafika: Uwaga! Ważna informacja

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż teren Parku Gminnego oraz Świątyni Dumania – Parku Archanioła im. ks. Jerzego Kiełbasy są objęte monitoringiem.

Wszystkie dewastacje zgłaszane będą na Policję!