Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14.04.2023 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14.04.2023 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: