Otwarcie placu zabaw przy ul. Żabik

Zdjęcie z placu zabaw przy ul. Żabik w Ornontowicach.

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia plac zabaw przy ul. Żabik zostanie otwarty. W razie zauważenia jakichkolwiek awarii prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie telefoniczne do administratora obiektu, którym jest Referat Komunalny w Urzędzie Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33 06 232 lub mailowo ug@ornontowice.pl

Jednocześnie prosimy rodziców o rozwagę i przypominamy, że na placu zabaw dziecko musi przebywać pod opieką osoby dorosłej.