Święto Chrztu Polski – 14 kwietnia – wywieś flagę!

Plakat promocyjny - Święto Chrztu Polski.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

W celu uczczenia Chrztu Polski Fundacja „SŁOWO” zwraca się z gorącym apelem o wywieszenie flag Polski w dniu 14 kwietnia.

Szczegóły akcji dostępne na stronie: http://swietochrztu.pl