Szlak Kobiet Powiatu Mikołowskiego

W dniu 16 marca w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie podpisano umowę, będącą pierwszym formalnym etapem tworzenia „Szlaku Kobiet Powiatu Mikołowskiego”.

Kobiety odgrywały ważną rolę w społeczeństwie. Wiele z nich wciąż pozostaje nieznanych, ponieważ ich losy nie zostały nigdzie zapisane. W ramach projektu powstanie „Przewodniczka”, w której zostanie przywrócona pamięć o kobietach, działaczkach, społeczniczkach, nauczycielkach, siostrach zakonnych, lekarkach, artystkach itp.

„Przewodniczka” powstanie pod czujnym okiem pań tworzących Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet – dr Małgorzaty Tkacz-Janik, Anny Skiendziel oraz Jolanty Sikory-Masal.

Ornontowickim koordynatorem projektu jest Katarzyna Walczak przy współpracy z ornontowickim samorządem.

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy się z krótką ankietą do mieszkańców Ornontowic, w której prosiliśmy o dokonanie wyboru bohaterek, które szczególnie zasłużyły się dla ornontowickiego społeczeństwa, a w odpowiedzi na zaproszenie Wójta Gminy, odbyło się spotkanie z osobami reprezentującymi ornontowicki samorząd, organizacje, stowarzyszenia itd. Podczas spotkania dokonano wyboru ornontowickich bohaterek:

1. Annemarie Hegenscheidt – właścicielka pałacu, lekarka;

2. Agnieszka Cienciała – położna;

3. Maria Matysek – założycielka Koła Gospodyń Wiejskich;

4. Siostra zakonna M. Salomea przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP;

5. Marta Adamczyk – nauczycielka, bibliotekarka i kierowniczka szkolnej świetlicy.

Które kobiety i miejsca z nimi związane będą ostatecznie wybrane zadecyduje strona opracowująca „Przewodniczkę”.