Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej w Gminie Ornontowice”

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy nr POIS.03.01.00-00-0140/22-00 otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. ”Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej w Gminie Ornontowice”. Inwestycja polegała na wykonaniu przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Chudowskiej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejową w Ornontowicach. W ramach inwestycji wybudowano także chodnik, oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowano oświetlenie hybrydowe solarno-wiatrowe dla przejścia dla pieszych.

Cel projektu: Powstanie zmodernizowanej infrastruktury przy skrzyżowaniu ulicy Chudowskiej oraz Kolejowej.
Zaplanowane wskaźniki: – Liczba doposażonych przejść dla pieszych; 1 -Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1
Wartość projektu: 33 579,42 Wkład Funduszy Europejskich: 28 542,50 zł Całkowita wartość inwestycji: 188 879,92 zł Inwestycja realizowana była w okresie od 24.05.2022 – 12.09.2022 r.

Logotypy promocyjne.