ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wyższy próg dochodowy do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych

Od marca zwiększa się próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Teraz wynosi on 2157,80 zł brutto.

Wyższe kwoty odszkodowań z ZUS za wypadek w pracy

Od kwietnia zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Będą wyższe. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwać 1269 zł, to o 136 zł więcej niż poprzednio.