Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

W Polsce panuje przekonanie, że to rodzina decyduje o przeszczepieniu narządów zmarłego krewnego, co nie znajduje potwierdzenia w treści obowiązujących przepisów polskiego prawa. Wiele osób myśli, że trzeba podpisać specjalne oświadczenie woli lub zarejestrować się w „jakiejś” bazie danych w celu wyrażenia zgody na pośmiertne oddanie narządów. Prawda jest taka, że nie ma w Polsce oficjalnego rejestru „zgody” – jest za to Centralny Rejestr Sprzeciwów, gdyż każdy z nas jest mimowolnie dawcą narządów, dopóki nie wyrazi sprzeciwu.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. dot. pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
Sprzeciw należy zgłosić osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji w Warszawie na formularzu, który można otrzymać w zakładach opieki zdrowotnej lub na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Powyższy tekst ukazał się na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ornontowice ze względu na rozstrzygnięcie petycji ws. zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.