Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Ornontowice

Wykres jakości powietrza - ulica Akacjowa.

Na podstawie danych pozyskanych z czujników jakości powietrza zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Okrężnej oraz Zwycięstwa 26a stworzono wykresy przedstawiające średnie dzienne wartości stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz PM1 występujące w miesiącu kwietniu 2023 r.

Wnioski:
– najwyższe wartości stężeń zaobserwowano dla czujnika przy ul. Zwycięstwa 26a w dniu 06.04.2023 r.:
PM10 – 62 µg/m3, PM2.5 – 52 µg/m3, PM1 – 32 µg/m3,
– najniższe wartości stężeń zarejestrował czujnik przy ul. Okrężnej w dniu 26.04.2023 r.:
PM10 – 6 µg/m3, PM2.5 – 5 µg/m3, PM1 – 4 µg/m3,
jakość powietrza w miesiącu kwietniu na terenie Gminy Ornontowice była dobra.

Bieżący stan jakości powietrza w Gminie Ornontowice można sprawdzić, klikając w LINK.

Logotypy.