Poszukiwane osoby chętne do udziału w pracy Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Powiatowych Ślaskiej Izby Rolniczej

Logo Śląskiej Izby Rolniczej.

W dniu 24 września 2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy do zgłaszania się osób chętnych do udziału w pracy Okręgowej Komisji Wyborczej (wymagany pięcioosobowy skład), która przeprowadzi wybory.

W skład komisji mogą wejść tylko członkowie izby rolniczej tj. każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Członkowie komisji otrzymają zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu w kwocie 200,00 zł netto.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami pod nr tel. 32/33-06-237.