PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Logotypy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż od dnia 15.05.2023 r. pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS, mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego które wynosi:
  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 235 % wynosi  1823,60 zł)
  • dla osoby w rodzinie 600 zł  ( 235% wynosi 1410,00 zł)

Pomoc żywnościowa w Gminie Ornontowice przekazywana będzie za pośrednictwem współpracującej z Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Stowarzyszenia im. F. Stuska w Orzeszu. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze, których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

– powidła śliwkowe – 0,3 kg

– makaron jajeczny świderki – 2 kg

– mleko UHT – 2 l

– szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg

– cukier biały – 2 kg

– olej rzepakowy – 2 l

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Liczba możliwych do wydania skierowań dla osób /rodzin jest ograniczona.

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 PLUS.